do czego służy torf?
Zagwozdki

Do czego służy torf?

W dawnych czasach torf wykopywano z podmokłych łąk, suszono go i palono nim w kuchni, aby ogrzać dom i ugotować strawę. Nic dziwnego, że tak postępowano, gdyż torf zawiera około sześćdziesiąt procent węgla. A do czego służy torf dziś?

Czym jest torf?

Torf posiada brązowy kolor aż do czarnego i włóknistą strukturę. Torf stanowi skałę osadową powstałą w wyniku obumierania roślin. Zanim dojdzie do powstania pokładów torfu musi minąć wiele lat.
W ten sposób pozyskiwany na terenach bagnistych torf składa się ze szczątków roślin, wody, piasku i niektórych minerałów, jak np. fosforu i żelaza. Torf po wydobyciu zmniejsza znacznie swoją strukturę, gdy wypływa z niego woda, której w torfie jest bardzo dużo.

Torf w ogrodzie

Dziś torf w największym stopniu wykorzystywany jest w ogrodach. Stanowi nawóz organiczny i służy do pielęgnacji roślin ogrodowych, a także roślin doniczkowych. Torf naturalny rozsypany na podłożu tworzy bardzo przyjazne środowisko dla korzeni roślin. Najlepiej, gdy sam nie stanowi podłoża, lecz jest wymieszany z ziemią lub piaskiem, gdyż sam jest jak gdyby za tłusty dla roślin.

Jakie są rodzaje torfu?


Istnieją trzy rodzaje torfu. Jest torf wysoki , torf pośredni i torf niski. Rodzaj torfu zależy od warunków panujących w procesie rozkładania się roślin. I tak torf wysoki posiada brązową barwę, luźną strukturę i powstaje na terenie podmokłym, gdy woda nie ma odpływu. Natomiast torf niski spotykany jest częściej niż torf wysoki i jest bardzo żyzny. Występuje w warunkach, gdy jest nieustanny przepływ wody, np. w dolinach rzecznych. Posiada niemalże czarny kolor. Jego również do użycia w ogrodzie należy wymieszać z ziemią. Z kolei torf przejściowy, czyli pośredni posiada właściwości pochodzące z dwóch głównych wyżej wymienionych rodzajów torfu.