kto odkrył, że ziemia jest okrągła
Zagwozdki

Kto odkrył, że Ziemia jest okrągła?

Dość często okazuje się, że pewne teorie zostają odkrywane jak gdyby na nowo. Istniały bowiem przed wiekami, ale z rozmaitych względów (religijnych czy politycznych), uchodziły w cień, aby popaść w zapomnienie. Dopiero po latach zostały zrehabilitowane i potwierdzone przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi i technologii. Tak to właśnie jest z teorią głoszącą, że ziemia jest okrągła.

Starożytni mędrcy i wynalazcy

Na początku, niejako tytułem wstępu, zauważmy jeszcze, że Ziemia nie jest wcale okrągła! Nie, nie, nie jesteśmy wyznawcami wciąż popularnego (SIC) poglądu, jakoby nasza planeta była płaska. Stanowczo odcinamy się od płaskoziemców (przy całym szacunku dla ich starań). Sprostowanie polega na tym, że Ziemia nie jest idealnie okrągła, jej kształt jest natomiast zbliżony do kuli; bowiem jest spłaszczona na biegunach. Będąc ścisłym, należałoby określić ją jako elipsę.

A teraz powróćmy do teorii kulistości. Kiedy pojawiła się po raz pierwszy? Otóż przed wiekami, ba, tysiącleciami, i – co szczególnie nie dziwi – pochodzi od starożytnych Greków. Pierwszy podobne poglądy wyrażał założyciel mistycznej sekty, matematyk i filozof w jednej osobie – mianowicie Pitagoras. Nie popierał swych stwierdzeń na naukowych dowodach. Chodziło mu raczej o kwestie religijne, światopoglądowe. Kulę uważano wówczas za bryłę doskonałą, więc boską, zatem, co zrozumiałe taki też kształt miało mieć niebo. A skoro niebo – idąc dalej tym tropem – to także ziemia. Chodzi tu o astrologiczną odpowiedniość między ziemią a niebem, którą wyznawali jeszcze dawniejsi Babilończycy, znani więc czciciele tajemnic.

Wątki Pitagorasa były podejmowane przez kolejne stulecia. Zasłużył się w tym względzie m.in. wielki Arystoteles, który m.in. zauważył, że okręt wyłaniający się zza morskiego widnokręgu staje się coraz bardziej widoczny (najpierw widzimy czubek masztu, by z chwili na chwilę obserwować go w większej okazałości).

Następnie należy wspomnieć o Eratostenesie, który zmierzył obwód Ziemi.

Starożytna Grecja przeminęła, nastało Średniowiecze. Była to złożona epoka, kiedy to wiele dziedzin się niepomiernie rozwinęło – tym niemniej mimo odkryć poprzedników znów zaczęto myśleć, że Ziemia jest płaska.

Rzecz się zmieniła na korzyść w czasach Odrodzenia. Na szeroką skalę inspirowano się Antykiem, zatem także antyczną myślą. Poza tym decydujące okazały się wielkie odkrycia geograficzne, i nie chodzi wyłącznie o dokonania Kolumba, lecz przede wszystkim Magellana, którego wyprawa opłynęła cały świat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *