kim była maria magdalena
Wiara

Kim była Maria Magdalena

Maria Magdalena to jedna z ważniejszych, a jednocześnie bardziej tajemniczych postaci pojawiających się na kartach Nowego Testamentu. Dość powiedzieć, że do dziś wokół jej osoby pojawiają się niejasności czy nawet kontrowersje. Wykorzystują to niektórzy powieściopisarze, przeważnie grafomani, którzy tworzą książki bardzo luźno – mówiąc łagodnie – powiązane z faktami.

Nie będziemy się na nich skupiali, lecz sięgniemy do pewniejszych źródeł, by spróbować odkryć tożsamość Marii Magdaleny.

Maria Magdalena na kartach Ewangelii

Przydomek Marii, Magdalena, wziął się z miejscowości, z której pochodziła, była to Magdala. Wielu historyków – niekoniecznie związanych z Kościołem – twierdzi, że była ona postacią historyczną, podobnie zresztą jak jej Nauczyciel.

Kobiera pojawia się na kartach Nowego Testamentu (ściślej: w czterech Ewangeliach) kilkunastokrotnie. Warto zwrócić uwagę na to, że towarzyszy Chrystusowi w Jego męce, czego nie robi na przykład św. Piotr, zwany Opoką. Kluczowe jest również jej pojawienie się w pustym grobie oraz spotkanie Jezusa Zmartwychwstałego. Jej jako pierwszemu człowiekowi objawia się On w pod postacią Zmartwychwstałego. Następnie przekazuje ona wieść o ponownym pojawieniu się Rabbiego apostołom. Dlatego też w starożytnym chrześcijaństwie nadano jej dumny tytuł “Apostołki Apostołów”.

Gdy ujrzała Chrystusa po Jego śmierci, z początku Go nie poznała, biorąc Go za ogrodnika. Dopiero, kiedy – jak twierdzą teologowie – zaczęła patrzeć nie oczami, lecz sercem, dostrzegła w jasnej postaci Rabbiego. Rzekł wówczas, by go nie dotykała, co wiązało się zapewne z tym, że jeszcze nie wkroczył do Domu Ojca.

W Kościele Zachodnim Maria Magdalena była od wieków utożsamiana z innymi Mariami: jawnogrzesznicą, która, skruszona, namaściła stopy Jezusa olejkami; opętaną, z której Chrystus wypędził siedem złych duchów; czy nawet jedną z sióstr Łazarza, słuchającą nauk Jezusa.

Stosunkowo wcześniej w egzegezie biblijnej pojawiła się tendencja do oddzielania Marii Magdaleny, która towarzyszy Jezusowi przed śmiercią i po niej, z innymi kobietami o podobnym imieniu.