Dlaczego Kain zabił Abla
Wiara

Dlaczego Kain zabił Abla? – Ujawniamy kulisy pierwszego mordu w dziejach ludzkości!

W Biblii zaklętych zostało wiele historii, które do dziś są wnikliwie interpretowane. Wiele sporów na pewno wywołuje przypadek Hioba i pytanie, dlaczego Bóg tak mocno doświadczył tego pobożnego człowieka? Nie będziemy się jednak nad tą sprawą pochylali, ale zastanowimy się nad dramatycznymi relacjami braci – Kaina i Abla. Gdy dramaturgia sięga zenitu pierwszy z nich zabija swojego młodszego brata! Dlaczego to zrobił? Dlaczego Kain zabił Abla?

Zbrodnia, którą wywołała zadrość?

Biblia uczy nas, że zbrodnia jest niejako wpisana w historię ludzkości. Pierwszy mord bowiem został dokonany przez najstarszego syna Adama i Ewy. Ich potomek tym bardziej zasłużył na potępienie, że zgładził własnego brata. Jakie wydarzenia poprzedziły moment zadania śmiertelnego ciosu?

Według Pisma wszystko tak naprawdę zaczęło się od składania ofiar przez obydwu braci. Młodszy Abel złożył Bogu w ofierze pierwociny ze swej trzody, był on bowiem pasterzem. Natomiast Kain, uprawca roli, złożył Jahwe na ołtarzu pierwociny w postaci warzyw bądź owoców. Pierwszy dar został, co czytamy w księdze Genesis, przyjęty przez Stwórcę z wielką życzliwością; zaś drugim Bóg wzgardził. Nie odnajdujemy w tym fragmencie wyjaśnienia, dlaczego Pan tak postąpił… Pojawiają się różne głosy. Niektórzy mówią po prostu, że “Bóg tak chciał”, lecz naszym zdaniem to niczego nie wyjaśnia. Już wolimy taką interpretację, wedle której Bóg przeniknął do serca Kaina i ujrzał jego intencje, które nie były chwalebne. Zatem ofiara była tylko pustym gestem.

Jakkolwiek by z tym nie było Kain poczuł się odrzucony przez Pana, który zwrócił swe łaskawe oko w kierunku Abla. Wywołać to mogło agresję, która zakończyła się śmiertelnym uderzeniem. Najpewniej starszy brat zaplanował tę zbrodnię, gdyż najpierw wywiódł go podstępem w pole. Tak też Abel został uśmiercony.

Odtąd Kain stał się człowiekiem potępionym i musiał zbiec z rodzinnych stron. Lecz w interesie Boga nie było, aby poniósł śmierć ze względu na swą zbrodnię, dlatego też został naznaczony znamieniem, chroniącym go przed samosądem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *