jak zginęła królowa jadwiga
Zagwozdki

Jak zginęła królowa Jadwiga

Z młodą królową Jadwigą w państwie polskim wiązano wielkie oczekiwania. Niestety, umarła przedwcześnie. Nie wykluczone, że śmierć w połogu przyczyniła się w pewnym stopniu do tego, że szybko zwieńczono ją nimbem świętości. Niemniej sama śmierć, a konkretnie jej przyczyny, nie są do końca jasne. Pojawiają się pewne hipotezy i niektóre z nich przedstawimy w tym artykule.

Śmierć królowej w połogu

Najpełniejszy opis tego feralnego okresu dał nam dziejopis Jan Długosz. Czytamy w jego dziele, że zaraz po porodzie królowa zaniemogła i, po trzech dniach zmarła jej nowo narodzona córeczka, a niedługo potem matka poszła w ślady dziecięcia. Kronikarz, jak to miał w zwyczaju, pomylił nieco daty dzienne, w każdym razie zgadza się rok – 1399. Królowa w istocie po wydaniu dziecka na świat żyła jeszcze trzy tygodnie.

Zgadza się prawdopodobnie i to, że śmierć nastąpiła po komplikacjach poporodowych. Tutaj proponuje się nam kilka wyjaśnień. Według jednego przyszła święta zapadłą na gorączkę połogową. Stosunkowo często pojawiała się u młodym mam i niejednokrotnie kończyła się rychłym zgonem.

Na inny trop natrafiono po anatomicznym badaniu szczątków świętej Jadwigi. W jego efekcie stwierdzono, że polska królowa miała nad wyraz wąską miednicę. Zgodnie z dzisiejszą wiedzą medyczną – rzeczywiście mogłaby nieść ryzyko podczas porodu. Obecnie najpewniej lekarz zaleciłby cesarskie cięcie. Jednak wówczas nikomu by to nie przyszło do głowy, bo zabieg ten musiałby się skończyć śmiercią matki – a nikt przecież nie ryzykowałby życia młodej królowej.