Kto jest autorem Pisma Świętego
Wiara

Kto jest autorem Pisma Świętego?

Od bardzo dawna Biblia jest bestsellerem. Zawiera w sobie mądrość pokoleń żyjących długo przed nami. Składa się z kilkudziesięciu ksiąg, które mają duże znaczenie historyczne, symboliczne oraz przede wszystkim kultyczne. Obcując z tak szacownym Tekstem, chciałoby się wiedzieć, kto jest Jego autorem… Czy to możliwe w przypadku Pisma Świętego?

Bogata Księga

W Biblii znajduje się wiele różnorodnych tekstów, które zaliczane są do różnych gatunków czy nawet rodzajów literackich (mamy przecież zarówno epikę, poezję jak i dramat), poza tym charakteryzują się rozmaitymi stylami, a także językiem w którym zostały pierwotnie napisane (hebrajski, aramejski, greka). Jedne rozdziały napisane zostały z użyciem wielu metafor, inne są pod tym względem prostsze i bardziej dosłowne. Znajdujemy pieśni weselne, dzieje historyczne, nakazy rytualne czy proroctwa i apokaliptykę (dotyczy to Starego Testamentu, np: Lament Jeremiasza i Apokalipsy z Dobrej Nowiny).

Pismo Święte napisane zostało na przestrzeni tysiącleci. Z początku poszczególne rozdziały czy pojedyncze psalmy przekazywane były z ust do ust przez mędrców, gawędziarzy, poetów i pieśniarzy. Z czasem niektóre treści były uwieczniane na zwojach. Następnie kapłani poczęli je kodyfikować, tworząc kanony.

Z tego wszystkiego nietrudno wywnioskować, że nie ma jednego autora Pisma Świętego, nie ma nawet kilku twórców, ale jest ich niezliczona liczba, której nie sposób ustalić. Tradycyjnie niektóre księgi przypisuje się konkretnym ludziom. Na przykład długo twierdzono, że autorem pierwszych pięciu był Mojżesz (stąd Pięcioksiąg Mojżeszowy), jednak ostatnie badania podważyły tę śmiałą tezę. Pieśń nad Pieśniami z kolei miała zostać ułożona przez króla Salomona, jednak i to nie wytrzymuje próby czasu…

Więcej jasności mamy co do autorstwa ksiąg Nowego Testamentu, opisującego dzieje Chrystusa, Jego śmierć oraz działania apostołów. Ewangelie zostały napisane przez czterech ewangelistów: Mateusza, Łukasza, Marka i Jana, niektórzy z nich byli uczniami Rabbiego. Nie ma większych wątpliwości co do Listów, z kolei Apokalipsa przypisywana jest św. Janowi, tylko nie wiadomo do końca, o którego chodzi (niekoniecznie musi to być apostoł). Nie da się natomiast przypisać atrybucji Dziejom Apostolskim, wiele wskazuje, że jednak nie był to podróżujący ze świętym Pawłem ewangelista Łukasz. Znamy jedynie (zresztą tylko z imienia) osobę, której zostały one dedykowane. Otóż był to świątobliwy Teofil.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *