do czego służy skaner?
Porady

Do czego służy skaner?

Dzisiaj ciężko sobie wyobrazić życie bez telefonu, komputera, drukarki, czy tableta. Postępująca technologia i cyfryzacja pozwala na szybkie wyszukiwanie i zdobywanie informacji, ułatwia komunikację między ludźmi oraz pracę w biurze, w której niezbędne jest sporządzanie dokumentacji i jej archiwizacja. Jednym z najważniejszych sprzętów biurowych jest skaner. Jak działa i jakie jest jego zastosowanie?

Co to jest skaner?

Skaner to inaczej czytnik obrazów. Za jego pośrednictwem można przenieść obraz zapisany na papierze do komputera. Głowica urządzenia przesuwa się nad kolejnymi liniami obrazu, rejestrując informacje, aby następnie przetworzyć je w postać cyfrową. Funkcja ta zwana jest skanowaniem.

Wyróżnia się wiele rodzajów tego typu urządzeń. Ze względu na sposób działania skanery dzielimy na: optyczne, magnetyczne i elektroniczne. Skanery ręczne i bębnowe różnią się zaś między sobą budową.

Zastosowanie skanera

Zatem do czego służy skaner? Urządzenie to w znacznym stopniu upraszcza proces przekazywania między sobą ważnych dokumentów. W wielu sytuacjach np. podczas podpisywania umowy o pracę, istotny jest odręczny podpis zleceniobiorcy. Dokument można wysłać pocztą elektroniczną. Tylko jak to zrobić, skoro najpierw należy złożyć na nim podpis własnoręcznie? Z opresji ratuje nas właśnie skaner. Po wydrukowaniu i podpisaniu umowy nie musimy wysyłać dokumentu listownie lub doręczać osobiście do nowego pracodawcy. Umowę wystarczy… zeskanować. Zapisana w pamięci komputera i przekonwertowana w plik PDF jest gotowa do wysłania drogą mailową.

Skanery powszechnie wykorzystywane są w branży handlowej do skanowania kodów kreskowych, którymi oznaczone są wszystkie produkty. Spotykamy je również na lotniskach, czy w urzędach, gdzie przydatne są w identyfikowaniu delikwentów. Skanują bowiem linie papilarne.