jak się nazywa ptak z żółtym brzuchem
Świat zwierząt

Ptak z żółtym brzuszkiem: jak się nazywa

Ciekawi świata ludzie, którzy interesują się również ptakami, chcą wiedzieć, jakie skrzydlate stworzenia spotykają na swej drodze. Nie mają jeszcze tak wyostrzonego zmysłu obserwacji, by zidentyfikować gatunek, zamiast tego zapamiętują szczególną cechę (dystynktywną, jak powiedziałby rasowy przyrodnik). Otrzymujemy na przykład zapytania o ptaka z żółtym brzuchem. Przygotowaliśmy w odpowiedzi miniprzewodnik po ptakach polskich, które wyróżnia żółty brzuch.

Żółtobrzuche polskie ptaki

Informacja o tym, że ptak miał żółty brzuch, nie pozwala jeszcze przypisać go nieomylnie do określonego gatunku. Niemniej jest ona cenna, gdyż pozwala wykluczyć zdecydowaną większość ptaków występujących w Polsce. Pomocne może się również okazać wiadomość o miejscu, w którym stworzenie zostało zaobserwowane oraz pora roku. Pozwoliłoby to jeszcze bardziej zawęzić możliwe ptaki.

Wyodrębniliśmy z polskiej awifauny wszystkie ptaki, które w mniejszym bądź większym stopniu, ale mają zabarwione na żółto brzuchy. Przedstawiamy rezultat pracowitej selekcji .

Sikory

W naszej ojczyźnie gniazduje sześć gatunków sikor. Trzecia ich część charakteryzuje się żółtymi brzuchami. Są to bogatka oraz modraszka, najliczniej występujące w Polsce. Brzuszek pierwszej przedzielony jest czarną wstęgą, natomiast drugiej ma delikatnie zarysowaną kreskę na dolnej jego części.

Trznadel

Trznadel zwyczajny występuje licznie na polach (jesień-zima) oraz w lasach (wiosna-lato). Nazywany jest także trznadlem żółtobrzuchem. Przy czym żółty brzuch, poznaczony kreseczkami, charakterystyczny jest raczej dla samca. W czasie zalotów lubią one siadać na wierzchołkach drzew i wyśpiewywać swą piosnkę.

Kulczyk

Kulczyk nosi łacińskie imię serinus, jest bowiem radosnym stworzeniem, o czym świadczy jego eksplozywny śpiew oraz żywe ubarwienie. Dominuje żółć, szczególnie u samców, która jednolicie zabarwia także jego pierś.

Czyż

Niewykluczone, że widziany ptaszek z żółtym brzuchem był przedstawicielem gatunku czyża. Zwłaszcza latem samczyk pyszni się swą żółtą piersią, natomiast dla kontrastu na głowie nosi smoliście czarną myckę.

Pliszki

Spośród pliszek żyjących w Polsce, dwie spełniają kryterium “żółtego brzucha”. Są to pliszka żółta oraz pliszka górska. Brzuchy na kolor żółty mają zabarwione zarówno samce, jak i samiczki. Pierwszy gatunek występuje pospolicie na polach oraz łąkach, drugi zaś preferuje wyżynne i górskie rejony z dostępem do wody o bystrym nurcie.

Dzwoniec

Dzwoniec, a konkretnie samiec, ma brzuch żółtozielony. Jeżeli spłynie na niego wiązka słonecznych promieni, wówczas może się wydać wyraźnie żółty. Gatunek ten należy do ziarnojadów, podobnie jak wspomniane już czyż oraz kulczyk; spośród nich jest największy.

Wilga

Trudno powiedzieć, by żółty brzuch był wyróżniającą cechą wilgi. Samiec tego gatunku, pomijając część ogona, skrzydła i opaską na oczach – jest ubarwiony na żółto. To dość trudny do zauważenia ptak, bowiem gniazduje i kryje się wysoko w koronach drzew. Niemniej cechuje go donośny, melodyjny, łatwy do zapamiętania śpiew.