Porady

Warszawskie nieruchomości

Warszawa po II wojnie światowej była niemal całkowicie zrujnowana. Niemniej przez kolejne dziesięciolecia wiele pokoleń warszawiaków oraz ludzi z innych stron przyczyniło się do tego, że nasza stolica powstała ze zgliszczy. Większość zabytkowych budynków została odbudowana, a w kolejce czeka jeszcze Pałac Saski, który wcześniej przez lata był jedną z wizytówek Warszawy. Lecz większość obiektów ma, oczywiście, zupełnie inny charakter. Każdego roku do użytku zostają oddane nowe i nowoczesne nieruchomości. Niektóre z nich ze względu na swoje rozmiary wymagają specjalistów, którzy by nimi zarządzali. Jacy oni powinni być?

Zarządzanie nieruchomościami w Warszawie

Nadmieńmy na początku, że nieruchomości, które wymagają zarządców, dzielimy na rozmaite kategorie. Stąd też kompetencje tych specjalistów nieco się różnią. Nieco inaczej wygląda praca profesjonalisty, który zawiaduje zabytkowymi budowlami, a odmienną charakterystyką odznaczają się praktyki ludzi administrujących nowoczesnymi blokami mieszkalnymi czy też centrami handlowymi.

Zarządcy poszukiwani są we wszystkich polskich miastach. Najwięcej w tych dużych i prężnie się rozwijających. Przekonujemy się o tym, wpisując w okienko wyszukiwarki frazę “zarządca nieruchomości Warszawa”. Momentalnie przed oczami pojawiają się nam liczne oferty pracy.

Zarządzanie zabytkowymi i nowoczesnymi nieruchomościami

Zarządca nieruchomości historycznej oraz sakralnych powinien robić to efektywnie, choć w tym wypadku nie zawsze chodzi o to, aby przynosiła maksymalne zyski. Ważne jest to, aby zabytkowy obiekt zachował swą integralność i nie zatracił charakterystycznych cech znamiennych dla epoki, z której się wywodzi – wszakże dzięki nim jest unikatowy i ma status zabytku. Zatem zarządzanie takimi nieruchomościami musi być szczególnie roztropne, gdyż nawet drobna z pozoru zmiana mogłaby naruszyć spójność stylową nieruchomości. Więcej swobody mają zarządcy nieruchomościami, które nie zostały zaklasyfikowane jako zabytki. Takich też obiektów jest zdecydowanie więcej. 

Na starym mieście królują świątynie z różnych epok oraz Zamek Królewski, który wraz z całą starówką wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Nieco dalej z kolei nad okolicą górują wybudowane w ostatnich latach potężne wieżowce.

Kompetencje zarządców

Zarządzanie zarówno nowoczesnymi, jak i zabytkowymi nieruchomościami wymaga pewnych umiejętności. Niegdyś – dokładnie: do 2014 roku – aby pełnić taką funkcję należało mieć odpowiednią licencję. Aktualnie nie jest to wymagane, przy czym warto udać się na kurs przygotowujący do tego jakże wymagającego zawodu. Poza tym wskazane jest odznaczać się już pewnymi umiejętnościami. Profesjonalnego zarządcę powinny cechować: zorganizowanie, dyspozycyjność, cierpliwość, otwartość na ludzi, a także sumienność czy – w niektórych przypadkach – innowacyjne myślenie. 

Z czasem zarządca staje się coraz lepszych fachowcem, gdyż wówczas jego kompetencje opierają się  na wiedzy oraz doświadczeniu.