Porady

Kostki granitowe

W toku procesów geologicznych ukształtowały się minerały. Stanowią naturalne bogactwo naszej planety. Wiele z nich pozyskujemy w różnych celach – między innymi budowlanych czy dekoracyjnych. Obydwie funkcje spełnia granit, który wydobywany i użytkowany jest także na terytorium Polski. Dlaczego tak chętnie jest wykorzystywany przy różnego rodzaju realizacjach architektonicznych?

Historyczne wykorzystanie granitu

Granit jest skałą magmową, która powszechnie występuje na wszystkich kontynentach. Nie brakuje jej również w Polsce. Występuje w niej zarówno na powierzchni, jak i głębiej. Jeśli mówimy o tych pierwszych złożach – to majestatyczne kamieniołomy granitu mieszczą się nieopodal centrum Strzelina. Niezwykły widok przyciąga uwagę nie tylko tych, dla których stanowi ważny surowiec budowlany i architektoniczny, lecz także turystów żądnych wrażeń i pięknych widoków. Wędrowcy mają też możliwość przechadzania się ładnie ukształtowanymi pagórkami, które zwieńczone są charakterystycznymi zaokrąglonymi szczytami. Co ciekawe, mogą oni w owych okolicach podziwiać granit także w już przetworzonej formie. Strzelin bowiem nazywany jest granitowym miastem nie tylko ze względu na bliskość wspomnianego kamieniołomu, lecz także z tego powodu, że część jego zabytkowych obiektów i zbudowana została właśnie z granitu. Odnosi się to na przykład do rotundy św. Gotarda. Świątynia ta ma rodowód romański, należy więc do grona najstarszych zabytków nie tylko Ziemi Strzelińskiej, lecz także całego Dolnego Śląska. Nadmieńmy tu, że granitowe bloki wykorzystano także przy budowie obiektów z dalszych zakątków Polski, a także przy wykańczaniu znanych zagranicznych konstrukcji. Jeśli chodzi o pierwsze realizacje, to wspomnijmy, że strzeliński granit (to także nazwa handlowa surowca wydobywanego w Strzelinie) został użyty przy wznoszeniu Mostu Poniatowskiego czy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, w przypadku drugich – znalazł on zastosowanie w gmachu Reichstagu (współtworzy posadzki oraz schody) oraz Czerwonym Ratuszu.

Dzisiejsze wykorzystanie granitu

Granit więc od wieków wykorzystywany jest jako surowiec budowlany i dekoracyjny. Obecnie zamawiany jest pod różnymi postaciami; wyróżniamy między innymi kostki granitowe: cięte, cięto-łupane i łupane. Szczególnie często używa się je w inwestycjach publicznych polegających na budowie dróg. Wynika to nie tylko z estetycznych walorów surowca – zostają one malowniczo wyeksponowane w słoneczne dni – lecz także z ich fizycznych własności. I tak granit jest odporny na zniszczenia mechaniczne (pod względem twardości porównywany jest do diamentu), oddziaływanie niskich temperatur czy nawet odznacza się plamoodpornością, gdyż cechuje go niska nasiąkliwość.