grzech przeciwko duchowi świętemu
Wiara

Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu

Pismo Święte, szczególnie Nowy Testament, nazywane jest Księgą Paradoksu. Istotnie znajdujemy w niej wiele zdumiewających fragmentów, które jakby ni eimają się praw logiki. Nasz rozum bywa bezradny. Tajemnicą natomiast owiane jest wiele słów Chrystusa. Do dziś trwają spory i polemiki odnoszące się do znaczenia poszczególnych wypowiedzi Mesjasza. Do takich zalicza się z pewnością ta dotycząca grzechów przeciwko Duchowi Świętemu.

Czym są te niewybaczalne przewinienia?

Niewybaczalne grzechy

Zanim przejdziemy do poważnych opracowań, sięgnijmy do źródeł, czyli oczywiście poszczególnych Ewangelii. Interesuje nas tu wzmianka o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Otóż pojawia się ona trzykrotnie, słowa te zapisał każdy z Synoptyków. (Przypomnijmy: Ewangelie zwane synoptycznymi zostały napisane przez św. św. Mateusza, Marka i Łukasza). W każdym z ustępów wersy te wybrzmiewają z równą mocą. Niektórzy odnoszą wrażenie, że nieugiętość Chrystusa jest tu zbyt wielka, no bo jakże to, istnieją grzechy, których nie da się zmyć ze skalanej duszy? U św. Mateusza czytamy oto, że każdy grzech i bluźnierstwo zostaną odpuszczone, również wymierzone przeciwko Synowi Człowieczemu (zatem dość poważne, jak należy przypuszczać). Natomiast świętokradztwo uczynione przeciw Duchowi Świętemu ma nie być odpuszczone. Ewangelista Marek przytacza jeszcze słowa, że wówczas jest  to grzech wieczny.

Wspomagamy się autorytetem w zakresie teologii, sięgając po encyklikę Jana Pawła II. Papież z Polski powołuje się na św. Tomasza z Akwinu, który podszedł do zagadnienia logicznie. Zatem wedle jego wykładni grzech przeciwko Duchowi Świętemu byłby niewybaczalny ze swej natury, jako że swym ostrzem wymierzony w “mechanizm” odpuszczania grzechów. Mowa o Duchu Świętym, gdyż byłoby to przeciwstawianie się jego zbawczym działaniom.

Moglibyśmy zatem w tym kontekście mówić o zatwardziałości serca, niezgodzie na zbawienie czy wręcz utracie poczucia grzechu oraz niezdolności do odczucia skruchy. Jeśli ktoś bardzo nie chce – upraszczając – to nie będzie zbawiony, nic więc na siłę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *