Świat Minecraft

Jak zrobić mikstury w Minecraft?

Minecraft umożliwia tworzenie różnego rodzaju mikstur, zapewniających różnego rodzaju efekty po spożyciu. Dzięki nim można osiągnąć zarówno szereg pozytywnych, jak i negatywnych efektów. Jak zrobić mikstury w Minecraft?

Rodzaje mikstur

Mikstury w Minecraft można podzielić na bazowe oraz te o pozytywnych i negatywnych efektach. Do pierwszego typu mikstur zalicza się: wodę, Niezgrabną miksturę, Ciężką miksturę, oraz zwyczajną i przedłużoną Przyziemną miksturę.

Butelka z wodą jest podstawą dla wszystkich mikstur, natomiast Niezgrabna mikstura stanowi bazę dla tych podstawowych.

Mikstury bazowe?

Klarowna mikstura – aby stworzyć klarowną miksturę wystarczy dodać do wody Netherową brodawkę.

Mikstura miotana – tworzymy ją poprzez dodanie do butelki wody prochu. Trwałą miksturę miotaną tworzy się dodając dodatkowo oddech smoka.

Mikstury o pozytywnych efektach

  • Mikstura regeneracji – aby otrzymać miksturę regeneracji trzeba zmieszać ze sobą miksturę klarowną oraz Łzę Ghasta. Aby wytworzyć przedłużoną Miksturę regeneracji musimy dodać jeszcze sproszkowanego redstone, natomiast aby otrzymać Miksturę regeneracji II – jasnopyłu.
  • Mikstura szybkości – miksturę szybkości otrzymujemy poprzez zmieszanie Klarownej mikstury z cukrem. Do przedłużonej Mikstury szybkości będziemy jeszcze potrzebować sproszkowanego redstone, a do Mikstury szybkości II jasnopyłu.
  • Mikstura odporności na ogień – tę miksturę tworzy się poprzez dodanie do Klarownej mikstury magmowego kremu. Jeśli chcemy otrzymać miksturę przedłużoną, musimy ją zmieszać jeszcze ze sproszkowanym redstone.

Mikstury o efektach negatywnych

  • Mikstura zatrucia – miksturę zatrucia otrzymujemy poprzez dodanie do Klarownej mikstury oka pająka. /możemy dodać jeszcze jasnopył lub sproszkowany redstone, aby otrzymać odpowiednio Miksturę zatrucia II lub przedłużoną Miksturę zatrucia.
  • Mikstura spowolnienia – miksturę tę można otrzymać poprzez dodanie do mikstury szybkości sfermentowanego oka pająka. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych mikstur, jeśli dodamy do niej sproszkowanego redstone lub jasnopyłu, otrzymamy przedłużoną Miksturę spowolnienia lub Miksturę spowolnienia IV.
  • Mikstura krzywdy – miksturę krzywdy możemy otrzymać zarówno z mikstury zatrucia, jak i z mikstury leczenia. Wystarczy dodać do nich sfermentowane oko pająka. Jeśli powstałą miksturę zmieszamy jeszcze z jasnopyłem, wówczas otrzymamy Miksturę krzywdy II.
  • Mikstura słabości – chcąc stworzyć Miksturę słabości musimy skorzystać z Ciężkiej mikstury lub Przyziemnej mikstury. Przyziemna mikstura służy także do wytwarzania miotanej Mikstury słabości. Natomiast jeśli chcemy stworzyć przedłużoną Miksturę słabości, musimy użyć przedłużonej Przyziemnej mikstury.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *