Świat Minecraft

Jak zrobić mikstury w Minecraft?

Minecraft umożliwia tworzenie różnego rodzaju mikstur, zapewniających różnego rodzaju efekty po spożyciu. Dzięki nim można osiągnąć zarówno szereg pozytywnych, jak i negatywnych efektów. Jak zrobić mikstury w Minecraft?

Rodzaje mikstur

Mikstury w Minecraft można podzielić na bazowe oraz te o pozytywnych i negatywnych efektach. Do pierwszego typu mikstur zalicza się: wodę, Niezgrabną miksturę, Ciężką miksturę, oraz zwyczajną i przedłużoną Przyziemną miksturę.

Butelka z wodą jest podstawą dla wszystkich mikstur, natomiast Niezgrabna mikstura stanowi bazę dla tych podstawowych.

Mikstury bazowe?

Klarowna mikstura – aby stworzyć klarowną miksturę wystarczy dodać do wody Netherową brodawkę.

Mikstura miotana – tworzymy ją poprzez dodanie do butelki wody prochu. Trwałą miksturę miotaną tworzy się dodając dodatkowo oddech smoka.

Mikstury o pozytywnych efektach

  • Mikstura regeneracji – aby otrzymać miksturę regeneracji trzeba zmieszać ze sobą miksturę klarowną oraz Łzę Ghasta. Aby wytworzyć przedłużoną Miksturę regeneracji musimy dodać jeszcze sproszkowanego redstone, natomiast aby otrzymać Miksturę regeneracji II – jasnopyłu.
  • Mikstura szybkości – miksturę szybkości otrzymujemy poprzez zmieszanie Klarownej mikstury z cukrem. Do przedłużonej Mikstury szybkości będziemy jeszcze potrzebować sproszkowanego redstone, a do Mikstury szybkości II jasnopyłu.
  • Mikstura odporności na ogień – tę miksturę tworzy się poprzez dodanie do Klarownej mikstury magmowego kremu. Jeśli chcemy otrzymać miksturę przedłużoną, musimy ją zmieszać jeszcze ze sproszkowanym redstone.

Mikstury o efektach negatywnych

  • Mikstura zatrucia – miksturę zatrucia otrzymujemy poprzez dodanie do Klarownej mikstury oka pająka. /możemy dodać jeszcze jasnopył lub sproszkowany redstone, aby otrzymać odpowiednio Miksturę zatrucia II lub przedłużoną Miksturę zatrucia.
  • Mikstura spowolnienia – miksturę tę można otrzymać poprzez dodanie do mikstury szybkości sfermentowanego oka pająka. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych mikstur, jeśli dodamy do niej sproszkowanego redstone lub jasnopyłu, otrzymamy przedłużoną Miksturę spowolnienia lub Miksturę spowolnienia IV.
  • Mikstura krzywdy – miksturę krzywdy możemy otrzymać zarówno z mikstury zatrucia, jak i z mikstury leczenia. Wystarczy dodać do nich sfermentowane oko pająka. Jeśli powstałą miksturę zmieszamy jeszcze z jasnopyłem, wówczas otrzymamy Miksturę krzywdy II.
  • Mikstura słabości – chcąc stworzyć Miksturę słabości musimy skorzystać z Ciężkiej mikstury lub Przyziemnej mikstury. Przyziemna mikstura służy także do wytwarzania miotanej Mikstury słabości. Natomiast jeśli chcemy stworzyć przedłużoną Miksturę słabości, musimy użyć przedłużonej Przyziemnej mikstury.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *