jakie zwierzęta są pod ochroną?
Świat zwierząt

Jakie zwierzęta są pod ochroną?

Z reguły interesujemy się zachowaniami zwierząt i troszczymy się o ich dobro. W przypadku stworzeń żyjących na wolności znaczna ich część, wręcz znakomita, objęta jest ochroną gatunkową. Których zwierząt ona dotyczy, a których nie? – Odpowiedzmy na to pytanie!

Zwierzęta pod ochroną w Polsce

Chcąc napisać artykuł o wszystkich zwierzętach pod ochroną byłoby wyzwaniem przekraczającym ludzkie możliwości. Poza tym tekst rozrósłby się co najmniej do objętości kilkusetstronicowego tomiszcza. Dlatego też ograniczymy się tu do zwierząt znajdujących się pod ochroną w Polsce. Nie wymienimy oczywiście wszystkich, bo i to byłoby nazbyt pracochłonne. Wskażemy jednak na główne zasady panujące w dziedzinie ochrony dzikich zwierząt.

Dwa rodzaje ochrony

W Polsce obowiązują dwa rodzaje ochrony gatunkowej zwierząt – ścisła i częściowa. Pierwsza obejmuje gatunki, których pod żadnym pozorem nie można zabijać ani krzywdy. Ponadto nie należy naruszać ich spokoju, niszczyć ich siedlisk – chodzi bowiem o zachowanie całej biocenozy. Przykładowo bocian – wymagający intensywnej ochrony – nie tylko nie może być krzywdzony, ale należy także dbać o prawidłowy stan miejsc, w których zakłada gniazda czy żeruje. W przypadku szczególnie narażonych na wyginięcie gatunków stosuje się ochronę czynną.

Drugi zaś rodzaj ochrony – częściowy – zasadniczo odnosi się do takiego samego postępowania, przy czym mogą pojawić się wyjątki. W niektórych przypadkach – ściśle regulowanych – ludzie z uprawnieniami mogą pozyskiwać zwierzęta lub ich części. Istnieje również pojęcie ochrony sezonowej, która obowiązuje tylko w danej porze roku – przeważnie godów i rozrodu –wówczas nie można zabijać i niepokoić danych istot. Do pewnego czasu taką ochroną objęty był dzik, lecz zniesiono ją, zezwalając również na odstrzał loch.

Ochronie gatunkowej – ścisłej bądź częściowej – podlega większość polskich stworzeń, dotyczy to więc zarówno gadów, płazów, ptaków, ssaków czy owadów. Niektóre – jak choćby szpaki – występują bardzo licznie, zatem rzadkie występowanie nie jest jedynym kryterium objęcia gatunku ochroną.

Które zwierzęta nie są objęte ochroną?

Do grupy zwierząt, które nie są objęte żadną z form ochrony gatunkowej zalicza się stworzenia szkodliwe dla człowieka i jego dobrostanu, odnosi się to na przykład do szczurów, wielu innych gryzoni, ale także lisów i oczywiście roznoszących choroby lub niszczących zbiory rolne insektów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *