najpopularniejsze ptaki w mieście
Świat zwierząt

Popularne ptaki w mieście

Ptaki to wdzięczne zwierzęta do obserwowania. Łatwo je dojrzeć o każdej porze roku, poza tym w Polsce występuje dużo gatunków (więcej niż ssaków, gadów czy płazów). Poza tym specjalnie się przed nami nie ukrywają. Nawet jeśli ich nie widać – to słyszymy ich śpiew czy odgłosy kontaktowe.

Skrzydlate stworzenia zasiedlają również miasta, bytując w naszym sąsiedztwie. Jakie ptaki spośród nich są najpopularniejsze?

Do granic miejskich zaliczamy także parki czy lasy, niemniej my skupimy się na terenach zabudowanych, w których mamy swoje domy. Nie tylko my, bo obok nas gniazdują także pierzaste istoty. Z miejskimi rynkami nierozerwalnie splotła się egzystencja gołębi. Zresztą nazywane są miejskimi. Ich przodkowie żyli niegdyś wśród skał – dlatego przypominają gołębie skalne. Ale różnią się gołębie miejskie miedzy sobą, bo też mieszają się z istotami hodowlanymi. Blisko centrum nietrudno też ujrzeć największego polskiego gołębia – czyli grzywacza. Który jest czujnym stworzeniem, ale zarazem lubi przebywać blisko ludzkich siedzib. To samo odnosi się do znacznie od nich mniejszych wróbli, których już nie spotkamy w oddaleniu od nas. Widujemy je w samych sercach prężnych miast.

Na skwerach i w śródmiejskich parkach bytują również miejskie populacje kosów. Nie boją się ludzi tak jak leśne populacje. Mają też donośniejszy od nich śpiew – wszakże muszą ze swoją pieśnią przebić się przez miejski gwar (choćby warkot aut). Z miejskich zakrzewień usłyszymy też eksplodującą piosnkę strzyżyka. Jest to maleńki brązowy ptaszek, którego ogon często postawiony jest na sztorc.

Nieopodal kościelnych czy ratuszowych wież chętnie gnieżdżą się pustułki – czyli małe sokoły. Nieraz najpierw słyszymy jej donośne i dynamiczne wołanie, a dopiero po chwili dostrzegamy tego pięknego tępiciela gryzoni.

Szczególnie jesienią i zimą na miejskich trawnikach przechadzają się gawrony i kawki dumnie reprezentując rodzinę krukowatych. Są to krzykliwe istoty, podobnie jak mewy, które są pospolite nad rzekami.