co jedzą ptaki
Świat zwierząt

Co jedzą ptaki?

Nieraz przyglądamy się ptakom, jak chodzą na polach czy trawnikach i co chwilę wydziobują coś z ziemi. Zastanawiamy się wówczas, czymże one się posilają? Szczególnie zimą zachodzimy w głowę, jak potrafią przeżyć czas, kiedy świat spowity jest śnieżnym kożuchem. Tymczasem nawet w surowych warunkach pierzaste istoty odnajdują pożywną strawę – choć gdy jest bardzo mroźno, warto je regularnie dokarmiać.

Pytanie dotyczące preferencji pokarmowych ptaków jest bardzo ogólne – niemniej spróbujemy na nie rzeczowo odpowiedzieć.

Właściwie należałoby powiedzieć, że ptaki jedzą wszystko. Jest to wszystkożerna gromada – przy czym dzieli się na rodziny i gatunki cechujące się wąską specjalizacją żywieniową. Liberalne w tym względzie są krukowate, które pożywiają się wszystkim, zarówno mięsem, ziarnami, jak i owocami, żołędziami, orzechami czy też resztkami, jakie zostawiają ludzie. Podobne do nich są wróble – choć ich dziób predysponuje je do diety złożonej głównie z ziaren. Co ciekawe, mięsem nie wzgardzi nawet sikora, którą już nieraz widywano, jak żerowała na padlinie. Ptaki wodne jedzą to, co mają im do zaoferowania akweny, mogą to być ryby, owady, bezkręgowce, a także – jak ma to w zwyczaju robić łabędź – konsumują wodną roślinność. Ptaki szponiaste żywią się głównie mięsem – albo upolowanym, albo znalezionym (padlinożercą jest choćby dostojny bielik, dla zmylenia nazywany orłem). Drobniejsi myśliwi jedzą owady – dotyczy to także niektórych szponiastych (na przykład trzmielojada) oraz wielu ptaszków śpiewających, mają one dłuższe i cieńsze dzioby niż ziarnojady. Wyłącznie insektami żywią się jaskółki i jerzyki – dlatego też, jak tylko robi się chłodniej i owady znikają z pola widzenia, ptaki te odlatują w cieplejsze rejony. Choć i ziarnojady sieją spustoszenie wśród owadów – dotyczy to pory lęgowej. Karmią bowiem nimi swoje potomstwo.

Wąsko wyspecjalizowane są na przykład krzyżodzioby – które zależnie od reprezentowanego gatunku spożywają ziarna szyszek sosnowych, świerkowych czy też modrzewiowych.

Niestety, ptaki jedzą też plastik oraz inne śmieci, których nie potrafią strawić. Co też przyczynia się do ich śmierci. Dlatego nie można śmiecić!