Zmiana organizacji ruchu

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że 31 lipca wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ul. Wapiennikowej – Ściegiennego – Husarskiej. Zamknięty dla ruchu kołowego zostanie wlot ul. Husarskiej do ww. skrzyżowania oraz wloty ul. Mahometańskiej i Chodkiewicza do ul. Husarskiej. Udostępniona dla ruchu kołowego zostanie ul. Ściegiennego. Na skrzyżowaniu z ul. Wapiennikową zostanie wytyczone małe rondo. Objazd zamkniętego odcinka ul. Husarskiej zostanie wyznaczony ul. Ściegiennego – Sołtysiaka „Barabasza” – al. Legionów. Na skrzyżowaniu al. Legionów/Marmurowa/Husarska przywrócona zostanie poprzednia organizacja ruchu tj. pierwszeństwo przejazdu zostanie ustanowione w ciągu ul. Marmurowej i Husarskiej, al. Legionów będzie drogą podporządkowaną.

Powyższe zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą około jednego miesiąca.

tekst: UM Kielce