Zmiana organizacji ruchu na ul. Jesionowej w Kielcach

Ważna informacja dla kieleckich kierowców. Od najbliższego czwartku od wczesnych godzin porannych firma Trakt S.A., planuje wprowadzić zmiany w organizacji ruchu na ulicy Jesionowej w związku z rozpoczęciem jej remontu.  Obie jezdnie ulicy Jesionowej (północna i południowa) na odcinku od ul. Warszawskiej do ul Klonowej zostaną zawężone do jednego pasa ruchu. Zamknięte dla ruchu kołowego zostaną dwa wloty ul.  Marszalkowskiej do ul. Jesionowej od strony osiedla Sady oraz osiedla Szydłówek. Na skrzyżowaniu zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna. Dojazd do ul. Marszałkowskiej zostanie wyznaczony objazdami poprzez ulice Klonową, Wiśniową, Turystyczną oraz Warszawską i Pocieszka. Zostanie wprowadzony zakaz skrętu w lewo z ul. Jesionowej w ul. Warszawską (nie dotyczy komunikacji miejskiej).

 

źródło: MZD Kielce