Złote Gody w Częstochowie

16 małżeństw obchodziło jubileusz Złotych Godów. Większość z nich przeżyła razem więcej niż 50 lat. Podczas dwóch uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego życzenia jubilatom złożyli prezydent Krzysztof Matyjaszczyk oraz kierownik USC Rafał Bednarz. Każda z par otrzymała również Medale Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz kwiaty.

JUBILACI:

Teodozja i Jerzy Białasowie – 51

Marianna i Dezyderiusz Chudzińscy – 51

Krystyna i Marek Dudkowie – 51

Urszula i Władysław Misztalowie – 51

Elżbieta i Maciej Nowakowie- 51

Anna i Sławomir Rabędowie – 51

Lucja i Czesław Wasikowie- 51

Wanda i Zbigniew Bryłkiw – 51

Zenobia i Józef Gawronowie – 51

Zofia i Damian Glanc – 51

Krystyna i Wiesław Hasikowie – 51

Teresa i Stanisław Kulawiak – 50

Wanda i Ryszard Kurowscy – 51

Wiesława i Zygmunt Matera – 51

Elżbieta i Czesław Raczyńscy – 51

Maria i Adam Żyła – 51

tekst: UM Częstochowa