Zapraszamy na lekcje muzealne do Muzeum Wsi Kieleckiej

Zapraszamy na nowy cykl warsztatów i lekcji muzealnych do Parku Etnograficznego w Tokarni. Nasi etnografowie opracowali nową i ciekawą formę zajęć dla uczniów na 2018 rok. Do ich przeprowadzenia zostaną wykorzystane obiekty znajdujące się na terenie skansenu. Pierwsze zajęcia zostaną przeprowadzone wiosną tego roku.

Lekcja „W dawnej szkole” będzie prowadzona w chałupie z Woli Szczygiełkowej, gdzie znajduje się ekspozycja małej, wiejskiej szkółki. Podczas jej trwania uczniowie przeniosą się w czasie, gdzie zasiądą w starych, drewnianych ławkach oraz wezmą udział w inscenizacji. Dowiedzą się jak funkcjonowały szkoły w Polsce przed II wojną światową. Chętni będą mogli poklęczeć na grochu i osobiście przekonać się w jaki sposób karano nieposłusznych uczniów. W czasie tzw. „przerwy lekcyjnej” będzie można spróbować swoich sił w toczeniu fajerki oraz poznać sposoby na zabawę w czasie wolnym dzieci w dawnej wiejskiej szkole. Scenariusz lekcji został opracowany dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.

W czasie lekcji„Częste mycie skraca życie, czyli podstawy higieny na wsi polskiej w okresie międzywojennym” opracowanej dla uczniów w wieku od  10 do 18 lat oraz dorosłych, jej uczestnicy poznająobyczajowość dworską i chłopską w zakresie higieny osobistej oraz higieny przestrzeni życiowej. Porównanie obu społeczności pomoże zrozumieć różnice oraz podobieństwa postrzegania tych tematów przez chłopów i mieszkańców dworów. Lekcja będzie miała charakter wykładu  z wykorzystaniem pomocy naukowych.

 WarsztatyJak budowano domy w dawnej wsi” są przeznaczone dla dzieci klas od I do III szkoły podstawowej. Ich uczestnicy zdobędą wiedzę na temat dawnych, drewnianych konstrukcji domów (zrębowy, sumikowo – łątkowy).  Podczas zajęć uczestnicy będą składać domy z uprzednio przygotowanej siatki geometrycznej, „ozdabiając” je na podstawie zdobytych wcześniej informacji o konstrukcjach domów.

Podczas warsztatów „Gdzie mieszkają zwierzęta” przeznaczonych dla uczniów  klas od I do IV szkoły podstawowej, dzieci odwiedzą zagrodę ze Ślęzan, której mieszkańcami są zwierzęta hodowane w Muzeum Wsi Kieleckiej (kozy, owce, konie, krowy, gęsi, kury, indyki). Dzieci dowiedzą się jak nazywały się poszczególne pomieszczenia inwentarskie, w których przetrzymywane były zwierzęta, w jaki sposób o nie dbano oraz dla jakich pożytków hodowane były na dawnej wsi.

Tekst: Muzeum Wsi Kieleckiej (www.mwk.com.pl)