W Kielcach wręczono klucze do mieszkań socjalnych

Kolejnych siedem mieszkań socjalnych zostało oddanych do użytku przy ulicy Tartacznej. To finalizacja II etapu inwestycji przewidzianej na lata 2016/17, celem której było wybudowanie 19 mieszkań jedno, dwu i trzypokojowych. Oddanie do użytku kolejnych lokali socjalnych pozwoliło nieco skrócić kolejkę osób bądź rodzin oczekujących na swoje mieszkanie. W chwili obecnej na mieszkanie socjalne w Kielcach oczekuje łącznie nieco ponad 1800 rodzin. Lokale socjalne muszą spełniać warunki określone w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, w tym zapewnić co najmniej 5 m kwadratowych powierzchni pokoju na członka rodziny w rodzinie wieloosobowej lub 10 metrów w gospodarstwie jednoosobowym. Warto wspomnieć, że koszt II etapu budowy mieszkań socjalnych przy ulicy Tartacznej zamknął się kwotą około 3 mln złotych, z czego blisko 900 tysięcy złotych pochodzić będzie z dofinansowania udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

źródło: UM Kielce