W Kielcach powstanie Rada Seniorów?

W naszym mieście ma powstać Kielecka Rada Seniorów. Będzie reprezentować mieszkańców tej grupy wiekowej, wspierać różne przedsięwzięcia do niej adresowane. Jej skład ma być piętnastoosobowy. Będzie powoływana na czteroletnią kadencję, przy czym działalność pierwszej Rady zakończy się wraz z upływem kadencji obecnej Rady Miasta.

Kandydat do Kieleckiej Rady Seniorów musi być osobą starszą, zamieszkałą na terenie Kielc, która uzyskała poparcie co najmniej 20 osób starszych. Co ważne – jedna taka osoba może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi. Głosy oddane na więcej, niż jedną osobę ubiegającą się o członkostwo w Radzie, nie będą uwzględnione. Ponadto członkami Kieleckiej Rady Seniorów mogą być przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych (z siedzibą na terenie Kielc), wyznaczeni przez te podmioty. Osoby te nie muszą mieć ukończonych 60 lat.

Ogłoszony przez prezydenta Kielc nabór kandydatów rozpoczyna się 20 października  i potrwa do 30 listopada 2017 r.  Formularze, które trzeba wypełnić, dostępne są na stronie Urzędu Miasta Kielce w dziale „Ogłoszenia i przetargi”.

Dokumenty  zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do Kieleckiej Rady Seniorów” w Miejskim Ośrodku pomocy Rodzinie przy ul. Wesołej 51, pok. 404 lub przesłać pocztą  na adres siedziby MOPR-u przy ul. Studziennej 2, 25-544 Kielce. Uwaga – liczy się data wpływu zgłoszenia do Ośrodka.

Informacji na temat naboru do Kieleckiej Rady Seniorów udziela p. Dorota Olejarczyk z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, tel. 604 635 495 w dni powszednie w godz. 7.30 do 14.30.

źródło: UM Kielce