W Częstochowie trwa Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Twierdze osiemnastowiecznej Europy”

Od piątku w Częstochowie trwa II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Twierdze osiemnastowiecznej Europy”. Hasłem wywoławczym tegorocznej konferencji są nazwiska dwóch wybitnych inżynierów wojskowych – Sébastiena de Vaubana i Marca de Montalemberta. Obaj wnieśli bardzo duży wkład do rozwoju osiemnastowiecznej sztuki fortyfikacyjnej.

– Osiemnastowieczne twierdze do tej pory były słabo opisane i poznane – podkreśla jeden z organizatorów konferencji prof. Maciej Trąbski z częstochowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego:

 

 

Konferencji towarzyszy wystawa Twierdze Rzeczypospolitej Obojga Narodów – XVIII wiek, na której prezentowane są kopie planów osiemnastowiecznych fortyfikacji. Ekspozycję będzie można zobaczyć w Sali Wystawowej Biblioteki Głównej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, al. Armii Krajowej 36a  do 16 października.