W Częstochowie rozmawiano o przedsiębiorczości regionu

W piątek, 10 listopada odbyła się konferencja pn. „Potrzeby edukacyjne i szkoleniowe przedsiębiorców z Subregionu Północnego Województwa Śląskiego – usługi doradcze „szyte na miarę” dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”.

W zorganizowanej przez częstochowską filię Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz Partnerstwo lokalne na rzecz zatrudnienia i rozwoju rynku pracy Subregionu Północnego konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji rynku pracy, uczelni wyższych oraz przedsiębiorcy. Podczas spotkania dyskutowano o najlepszych sposobach podnoszenia kwalifikacji pracowników, wzroście stabilności zatrudnienia, rozwoju mikro małych i średnich przedsiębiorstw, a w konsekwencji umocnieniu gospodarki regionu.

– To spotkanie doskonale wpisuje się w jeden z najważniejszych miejskich priorytetów ostatnich lat, czyli program Teraz Lepsza Praca. Między innymi dzięki jego realizacji obecnie w Częstochowie wzrasta liczba firm, które dokonują kolejnych inwestycji, czego efektem tego jest rekordowo niskie bezrobocie – mówił prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

W czasie konferencji odbyła się debata na temat trendów kształcenia i potrzeb odnośnie przyszłościowych form edukacji. Zaprezentowano również wyniki badań pilotażowych dotyczących szkoleń pracowniczych na terenie północnej części województwa śląskiego, realizowanych przez WUP w Katowicach oraz Partnerstwo lokalne na rzecz zatrudnienia i rozwoju rynku pracy Subregionu Północnego (badanie wykazało z jednej strony potrzebę dokształcania pracowników wśród pracodawców, a z drugiej luki w przepływie informacji odnośnie znajomości źródeł ich finansowania).

Piątkowe spotkanie odbyło się pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.

Źródło: UM Częstochowa