Uroczystość „czepkowania” studentów pielęgniarstwa UJD

Uroczyste „czepkowanie” studentów pierwszego roku oraz przekazanie Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich miały miejsce na Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Ceremoniał tzw. „czepokowania” symbolizuje pierwszy stopień wtajemniczenia do zawodu pielęgniarki. W uroczystości uczestniczyło 40 studentów pierwszego roku pielęgniarstwa.

W uroczystości wzięła udział JM Rektor prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, pracownicy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego i Zakładu Pielęgniarstwa, parlamentarzyści ziemi częstochowskiej, samorządowcy oraz przedstawiciele organizacji reprezentujących pielęgniarki i położne, którzy przybyli do Częstochowy z regionu oraz wielu miast Polski.

Na zakończenie miało miejsce przekazanie Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich. Przebudowa pomieszczeń w budynku Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego kosztowała 376 tys. zł. i stanowiła wkład własny Uniwersytetu w projekt. Wyposażenie pracowni to 1 milion zł. W tym wypadku pieniądze pochodziły z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.