„Teraz Lepsza Praca” w Częstochowie

W Częstochowie rusza projekt „Teraz Lepsza Praca”. Program ma nie tylko zwiększać liczbę miejsc pracy w Częstochowie ale pomagać również w tym, aby już istniejące miejsca pracy dawały lepsze warunki i wynagrodzenie. Projekt „Teraz Lepsza Praca” ma opierać się na trzech kierunkach działań: realizacji programu Fair Play, powstaniu Centrum Lepszych Miejsc Pracy oraz inicjatywach służących podnoszeniu kwalifikacji osób, które chcą mieć lepszą pracę i stawiają na rozwój swoich kompetencji zawodowych.  Mówi rzecznik prasowy częstochowskiego magistratu Włodzimierz Tutaj:

 

 

Do programu Fair Play zaliczać się będą m.in. ulgi promujące odpowiedzialnych społecznie pracodawców, powołanie rzecznika wspierającego pracowników czy przyznawanie certyfikatów „Lepsza Praca”. Według założeń projektu z ulg podatkowych będa mogły skorzystać firmy, które 80% pracowników zatrudniają na umowę o pracę. Rzecznik Praw Pracownika, którym zostanie Agata Wierny będzie wspierać pracowników, pośredniczyć w kontaktach oraz informować o kompetencjach instytucji zajmujących się ustawowo ochroną praw pracowniczych.

 

źródło: UM Częstochowa