Świętokrzyski test wiedzy z informatyki

Ponad 140 osób wzięło udział w pierwszej edycji Świętokrzyskiego Testu z Informatyki. To wspólne przedsięwzięcie Kieleckiego Parku Technologicznego i Politechniki Świętokrzyskiej oraz  firm z branży IT, które ma ułatwić młodym ludziom kontakt z przedsiębiorcami i zachęcić absolwentów szkół średnich do studiowania  kierunków informatycznych w naszym mieście.

W konkursie mogła wziąć udział młodzież ze szkół ponadpodstawowych oraz studenci z terenu województwa świętokrzyskiego. Test dla uczniów obejmował pytania nie tylko z wiedzy ogólnej w dziedzinie informatyki, ale również programowania, tworzenia i administrowania stronami internetowymi czy zarządzania lokalnymi sieciami komputerowymi.  Studenci natomiast musieli wykazać się szerszą znajomością w dziedzinie programowania,  baz danych czy zastosowania najnowszych technologii. Celem przedsięwzięcia była weryfikacja wiedzy i umiejętności informatycznych na poziomie zaawansowanym oraz stopnia przygotowania uczestników do podjęcia pracy w sektorze IT.

Zwycięzcą w grupie uczniów został Damian Hrabąszcz. Drugie miejsce zajął Mateusz Basiński, trzeci był Jakub Al-Khalili.Pierwsze miejsce wśród studentów wywalczył Krzysztof Adamczyk, II – Tomasz Węgrzyn, III – Michał Grzesik. Znajomość informatycznych zagadnień, jaką się wykazali, to według nich rezultat wytrwałej pracy i rozwoju własnych zainteresowań. 

Laureaci w kategorii uczniowskiej oprócz dyplomów i upominków, otrzymują dodatkowe punkty rekrutacyjne na dowolnym kierunku studiów stacjonarnych na Politechnice Świętokrzyskiej. Zaś w kategorii studenckiej – nagrody rzeczowe ufundowane przez Partnerów wydarzenia,  Altar Sp. z o.o. oraz Transition Technologies S.A.

tekst: UM Kielce