„Służąc – Niesiemy bezpieczeństwo”

Z udziałem Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach zainaugurowano kampanię społeczną „Służąc – Niesiemy bezpieczeństwo”. W jej ramach, tysiące osób przyglądało się pracy policjantów różnych pionów. Ogromnym zainteresowaniem mieszkańców całego regionu cieszył się Dzień Otwarty Jednostek Policji w całym garnizonie świętokrzyskim. Kampanię „Służąc – Niesiemy bezpieczeństwo” promuje m.in. film pokazujący służbę Policjantów.

 

 

Kampania „Służąc niesiemy bezpieczeństwo” będzie trwała przez trzy miesiące. W tym czasie przeprowadzony zostanie ogólnopolski konkurs literacki na felieton „Służba jest dla mnie…” oraz wojewódzki konkurs dla funkcjonariuszy dotyczący historii Policji, uruchomiony zostanie projekt Wirtualnie- Realnie, przeprowadzone będą debaty pt. „Reaguję- nie kabluję” oraz zorganizowana ogólnopolska konferencja nt. „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś”.

 

źródło: KWP Kielce