„S jak serigrafia” w kieleckim BWA

Już jutro o godz. 18:00 w Galerii Górnej Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach wernisaż wystawy „S jak serigrafia”. To kolejna wystawa, która prezentuje efekty International Serigraphy Symposium Ostrava. Jest to kilkuletni projekt organizowany od 2013 roku przez Pracowni Grafiki Katedry Grafiki i Rysunku Wydziału Sztuki Uniwersytetu Ostrawskiego. Celem projektu jest umożliwienie pedagogom szkół wyższych w Europie Środkowej krótkoterminowych staży, w ramach których w ograniczonym nakładzie 15 sztuk stworzą dzieło lub też dzieła graficzne odzwierciedlające (nie tylko tematycznie, ale przede wszystkim poprzez technikę serigrafii) ich aktualne spojrzenie na świat, problemy nie tylko artystyczne, ale także ogólnoludzkie.

Nieprzypadkowo jako technikę wybrano serigrafię. Uważamy, że przesyt obrazów cyfrowych, przynajmniej w niektórych krajach, przesunął serigrafię na dalszy plan, stąd jedną z idei sympozjum była rehabilitacja serigrafii z naciskiem na to, że dzięki swoim najlepszym pracom wciąż pozostaje w rodzinie technik graficznych i w wielu przypadkach jest nie do zastąpienia. Prezentowany dorobek pokazuje, że możliwości wyrazu serigrafii są niezmiernie rozległe, że chodzi o technikę graficzną otwierającą przed autorami szerokie spektrum możliwości zarówno w ramach własnego projektu, jak również druku jako takiego.

Przeważająca wśród uczestników liczba artystów z Polski świadczy o tym, że wyżej opisana sytuacja w dziedzinie serigrafii nie do końca dotyczy polskiej grafiki, w której znakomite pracownie serigrafii w wyższych szkołach artystycznych tworzą dobre warunki dla rozwoju tej techniki graficznej.

 

źródło: BWA Kielce