Rozbudowano ośrodek dla dzieci z autyzmem

Zespół placówek oświatowych prowadzonych przez kielecki oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu został rozbudowany. Obiekt mieści się w budynku dawnej szkoły podstawowej przy ulicy Krakowskiej, w osiedlu Słowik, który w 2006 roku został przekazany na potrzeby dzieci autystycznych. W kolejnych latach rozbudowywany nie był w stanie zaspokoić potrzeb w tym względzie.

Niezbędne prace remontowo – budowlane zostały wykonane dzięki projektowi przygotowanemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach. Pieniądze na realizację inwestycji czyli 1 milion 800 tysięcy pochodziły z dwóch źródeł. Jednym był Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, drugim budżet miasta. Dofinansowanie z PFRON wyniosło 50% wymienionej kwoty.

Liczący ponad 70 lat budynek rozbudowany został o blisko 400 metrów2 powierzchni, przez co zwiększyła się liczba miejsc dla dzieci w salach dydaktycznych szkoły, ośrodka rewalidacyjno wychowawczego i przedszkola. Powstały m.in. duża jadalnia z zapleczem, sala do terapii sensorycznej oraz nowe pomieszczenia administracyjne. Tak więc 57 wychowanków z Kielc, powiatów kieleckiego, jędrzejowskiego i pińczowskiego, będzie miało zajęcia w nowoczesnej przestrzeni. Oficjalne otwarcie ośrodka po rozbudowie i jego poświęcenie uświetniły występy artystyczne dzieci i młodzieży oraz zabawa karnawałowa.

źródło: UM Kielce