Prezydent Kielc z absolutorium

Kieleccy radni udzielili prezydentowi Wojciechowi Lubawskiemu absolutorium za wykonanie budżetu za zeszły rok. Za uchwałą było 16 radnych, 9 wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciwko. Wojciech Lubawski podkreślał, że efektem takiego wyniku głosowania są m.in. wyniki finansowe miasta:

 

 

Dochody miasta w 2016 roku wyniosły 1 miliard 114 milionów złotych, wydatki – 1 miliard 150 milionów złotych. Deficyt w wysokości 36 milionów złotych został pokryty z kredytów i pożyczek zaciąganych przez miasto. Zadłużenie w 2016 roku wyniosło 704 miliony złotych.