„Piosnka o Belinie” w Kielcach

Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich zaprasza wszystkich miłośników historii Polski na premierę filmu pt. „Piosnka o Belinie”, która odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017 roku o godzinie 18:00 w sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach.

Film to fabularyzowany dokument poświęcony postaci słynnego kawalerzysty – Władysława Beliny-Prażmowskiego urodzonego pod Opatowem. Film stanowi swoistego rodzaju podróż w czasie do miejsc i wydarzeń,  w których rodziła się legenda Beliny, a wraz z nią legenda Legionów i początków odradzającej się Jazdy Polskiej XX wieku. W programie premiery m.in.: spotkanie z reżyserem Bartoszem Bednarczykiem oraz krótki film wprowadzający pt.: „A pieśń wspominać Cię będzie…” dotyczący tradycji kawaleryjskich i pamięci Władysława Beliny-Prażmowskiego. Film zrealizowany został dzięki środkom finansowym, jakie Kielecki Szwadron Kawalerii otrzymał w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, ogłoszonym przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wspieranych dodatkowo przez Instytut Pamięci Narodowej, Fundację Polskiej Grupy Zbrojeniowej, regionalne władze szczebla rządowego i samorządowego oraz Jarosława Rusieckiego – Przewodniczącego Senackiej Komisji Obrony Narodowej. Wstęp jest wolny.

źródło: UM Kielce