Nie daj się oszukać

Dzielnicowy z Komisariatu Policji I w Częstochowie w ramach kampanii „Dzielnicowy Bliżej Nas” stworzył plakat oraz ulotki informacyjne dla mieszkańców Częstochowy odnośnie kradzieży i oszustw pod legendą.

sierż.szt. Daniel Zych jest dzielnicowym Komisariatu Policji I w Częstochowie. Dzięki rozpoznaniu rejonu służbowego oraz zagrożeń jakie występują obecnie na szkodę osób starszych w ramach kampanii „Dzielnicowy Bliżej Nas”  przy wspólnym zaangażowaniu Zarządu Terenowego NSZZP w Częstochowie podjął inicjatywę stworzenia plakatu oraz ulotek informacyjnych skierowanych do wszystkich mieszkańców Częstochowy. Do projektu przyłączył się również Urząd Miasta Częstochowy.

Informacje zawarte w materiałach są wskazówką jak postępować w przypadku telefonów oszustów, jak uniknąć zagrożeń w takich sytuacjach. Broszury i ulotki  będą rozwieszane w instytucjach i urzędach naszego miasta, mają znaleźć się także w komunikacji miejskiej -w tramwajach. W ramach codziennych spotkań z mieszkańcami podczas obchodu dzielnicy, dzielnicowi będą przekazywać prospekty obywatelom naszego miasta, informując ich jednocześnie o założeniach kampanii.

źródło: KMP Częstochowa