Na Jasną Górę pielgrzymowali policjanci z całego kraju

W Częstochowie odbyły się wczoraj XVI Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego. W uroczystej Mszy Świętej na Jasnej Górze udział wzięli przedstawiciele wszystkich garnizonów Policji z całego kraju, z I Zastępcą Komendanta Głównego nadinspektorem Andrzejem Szymczykiem oraz Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinspektorem Janem Lachem na czele.

W pielgrzymce policjantów, pracowników Policji oraz ich rodzin wzięli udział: Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Andrzej Sprycha, I Zastępca Komendanta Głównego nadinsp. Andrzej Szymczyk oraz Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, komendanci wojewódzcy, w tym gospodarz wczorajszych obchodów Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński, przedstawiciele garnizonów Policji z całego kraju wraz z rodzinami. Obecni byli także przedstawiciele związków zawodowych na czele z Przewodniczącym Zarządu Głównego NSZZ Policjantów asp. szt. Rafałem Jankowskim. W uroczystościach wzięli udział także przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń działających przy Policji.

Uroczystości rozpoczęły się o 11.30 na Placu Biegańskiego w Częstochowie od występu Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. Następnie dowódca uroczystości nadkom. Roman Maciejewski złożył meldunek I Zastępcy Komendanta Głównego nadinsp. Andrzejowi Szymczykowi. Generał przywitał się ze sztandarami oraz dokonał przeglądu pododdziałów. Wyznaczona delegacja złożyła wiązankę kwiatów przy pomniku Józefa Piłsudskiego, gdzie swój posterunek wystawiła Grupa Rekonstrukcji Historycznej. Pielgrzymi ruszyli następnie Aleją Najświętszej Maryi Panny w kierunku Jasnej Góry. Wiązanki kwiatów złożone zostały także przy pomniku Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki i przed pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Alei Henryka Sienkiewicza, gdzie odczytano Apel Pamięci z okazji 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Wyznaczona delegacja wyróżnionych policjantów z częstochowskiej komendy złożyła także kwiaty i zapaliła znicz na Polanie Dębowej – Placu Katyńskim w Częstochowie.

O 13.15 na Błoniach Jasnogórskich odprawiona została uroczysta Msza Święta, celebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka – Delegata Konferencji Episkopatu Polski do Spraw Duszpasterstwa Policji z kapelanami Policji, po której delegacja złożona z przedstawicieli garnizonów Policji z całego kraju pomodliła się w intencji policjantów pomordowanych na wschodzie wiosną 1940 roku oraz całego środowiska policyjnego przed Cudownym Obrazem w Kaplicy Matki Boskiej Jasnogórskiej.

 

źródło: KMP Częstochowa