Kolejna inwestycja drogowa w Kielcach

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach przygotowuje się do kolejnej ważnej i dużej inwestycji. Chodzi o kompleksową przebudowę ulicy Zagnańskiej na odcinku od węzła Skrzetle do granic miasta i ulicy Witosa. Dodatkowo ta ostatnia zostanie połączona z Radomską przez wybudowanie od podstaw łącznika w postaci ulicy Nowoszybowcowej.

Z tą inwestycją wiąże się sprawa wykupu nieruchomości, szczególnie w okolicach skrzyżowania ulicy radomskiej z Szybowcową. Jak dotąd z wnioskiem o wykup zgłosiło się 5 właścicieli. Sukcesywnie na podstawie umów cywilno – prawnych te nieruchomości przejmie miasto.

Jak zapewniają drogowcy plany przebudowy ulicy Witosa uwzględniają powstanie drogi dwujezdniowej na odcinku od Zagnańskiej do ulicy Karczunek. Pozostały odcinek, do skrzyżowania z ulicą Warszawską, pozostanie drogą jednojezdniową.

Zgodnie z harmonogramem roboty budowlane mogą rozpocząć się w 2019 i potrwać do końca 2020 roku. Ich szacunkowy koszt zamknie się w kwocie około 130 mln złotych, z czego 85% tek kwoty pochodzić będzie z kasy Unii Europejskiej w ramach realizowanych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

źródło: UM Kielce