Kieleckie uczelnie zainaugurowały nowy rok akademicki

– Strzec godności akademickiej i dobrego imienia uczelni, sumienie wypełniać obowiązki studenta –  m.in. te słowa znalazły się w ślubowaniu, które złożyli przedstawiciele studentów pierwszego roku studiów.  Dwie największe kieleckie uczelnie – Politechnika Świętokrzyska oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego zainaugurowały rok akademicki 2017/2018.

Na UJK kształci się w tym roku 12 tysięcy studentów. Naukę na pierwszym roku różnych kierunków uniwersytetu rozpoczęło niemal 4,5 tysiąca żaków wyłonionych podczas rekrutacji z grupy 14 tysięcy kandydatów. W grupie studentów I roku jest na UJK niemal 500 cudzoziemców. Społeczność uczelni obejmuje 19 narodowości.

Dziękując społeczności uczelni za zaangażowanie w pracę na rzecz jej dobrego imienia – rektor Jacek Semaniak podkreślił, że uniwersytet ma ambitne plany zarówno rozwojowe, jak i wizerunkowe.

Na Politechnice Świętokrzyskiej nowy rok akademicki rozpoczęło ponad 7 tysięcy studentów. W tej grupie przeszło 1500 osób do żacy pierwszego roku studiów dziennych i zaocznych. Uczelnia kształci na 5 wydziałach, na 19 kierunkach. Najpopularniejsza jest informatyka, coraz większym zainteresowaniem cieszy się automatyka i robotyka. Politechnika ma na przyszłość duże plany inwestycyjne. To m.in. rozpoczęcie budowy stadionu lekkoatletycznego na terenie miasteczka uczelni oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej o cztery specjalności związane z nowymi technologiami. To także plany inwestycyjne.

Podczas inauguracji roku akademickiego, zarówno na uniwersytecie, jak i na Politechnice minister nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremier Jarosław Gowin mówił o najważniejszych założeniach ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Reforma szkolnictwa wyższego ma wejść w życie w październiku 2018 roku. Nadal trwają konsultacje ze środowiskiem akademickim.

 

źródło: UM Kielce