Kielecki „Tydzień Kultury Języka”

W dniach od 11 do 16 marca odbędzie się w Kielcach Tydzień Kultury Języka. Tegoroczne wydarzenie organizowane jest pod hasłem „Wolność i niepodległość języka to wolność i niepodległość umysłu”.

Tydzień Kultury Języka to święto języka ojczystego. Oferta jest skierowana do uczniów, nauczycieli, studentów i mieszkańców Kielc, którzy mogą wziąć udział w: seminariach, dyskusjach, wykładach, warsztatach, turniejach, spotkaniach z ludźmi kultury i nauki, zabawach, nietypowych lekcjach, prezentacjach, wystawach oraz w innych wartościowych pod względem kształcącym, artystycznym i wychowawczym wydarzeniach. W czasie Tygodnia Kultury Języka uczniowie wszystkich typów szkół mogą również uczestniczyć oraz organizować różnego typu konkursy: ortograficzne, krasomówcze, recytatorskie, wiedzy o języku, czytelnicze, kulturalne, językowo-komputerowe.

W tym roku w projekcie bierze udział 15 instytucji kultury i nauki oraz wiele szkół, które organizują ciekawe przedsięwzięcia dla uczniów konkretnych miast, powiatów i gmin, a także szkoły, które organizują wewnętrzne TKJ.

Szczegółowe informacje na tenat XXVII Tygodnia Kultury Języka można znaleźć na stronie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli www.scdn.pl oraz Instytutu Filologii Polskiej UJK – www.ujk.edu.pl.

tekst: UM Kielce