Kielecka Rada Seniorów na start

W sali konferencyjnej przy Rejonie Opiekuńczym „Śródmieście” odbyło się posiedzenie inaugurujące działalność powołanej uchwałą Rady Miasta Kieleckiej Rady Seniorów. W spotkaniu oprócz liczącej 15 osób Rady wzięli udział m.in. przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Rady Miasta. To właśnie MOPR – owi przypadła rola organizacyjnego wsparcia powstającego w naszym mieście seniorskiego gremium.    

Choć Kielecka Rada Seniorów w założeniu jest głownie organem konsultacyjno – doradczym, to jej członkowie mogą też inicjować pewne przedsięwzięcia w zakresie miejskiej polityki senioralnej. To zdaniem Witolda Borowca pozwoli radnym na czerpanie wiedzy o potrzebach tej grupy mieszkańców. Niewątpliwym atutem jest też fakt, że w jej składzie znalazły się osoby mające doświadczenie w działalności społecznej.
Pierwsze spotkanie Kieleckiej Rady Seniorów służyło ukonstytuowaniu się władz. W wyniku przeprowadzonych głosowań sekretarzem została Janina Łucak, wiceprzewodniczącym Elżbieta Iwan a przewodniczącym Andrzej Ordysiński. Pytany o priorytety w działalności Rady wskazał na rekreację i ruch oraz szeroko pojętą profilaktykę.

Przypomnijmy, Rada powoływana jest na okres czteroletniej kadencji, przy czym kadencja pierwszej Rady kończy się wraz z upływem kadencji obecnej Rady Miasta.  
Zgodnie z przyjętym przez Radę Seniorów harmonogramem działań posiedzenia robocze odbywać się będą cyklicznie, co najmniej raz w miesiącu. Pierwsze z nich odbędzie się już za kilka dni.

Tekst: UM Kielce