Herody 2018 za nami

W Gminnym Ośrodku Kultury w Niegowie odbył się XXI Jurajski Przegląd Grup Kolędniczych „Herody”. W przeglądzie uczestniczyło ponad 100 osób. Sceniczne występy poprzedził barwny korowód, który przeszedł gminnymi ulicami. Od lat w przeglądzie nagradzanie są uczestniczące w nim grupy. W tym roku jurorzy również przyznali kilka regulaminowych nagród oraz wyróżnień:

I miejsce dla Herodów z Sygontki

II miejsce dla Grupy Kolędniczej z Cielętnik

III miejsce dla Herodów z Dąbrowy Zielonej

Wyróżnienie dla Grupy Młodzieżowej z Bliżyc

Wyróżnienie dla Grupy Kolędniczej w Gminy Przyrów

Jurorzy przyznali również wyróżnienia dla dwóch dziecięcych grup – Kolędników ze Świetlicy oraz Małych Kolędników z Bliżyc. Nominację do występu w Karnawale Góralskim w Bukowinie Tatrzańskiej otrzymały Herody z Sygontki.

FOT: Sławomir Jodłowski/Regionalny Ośrodek Kultury