Fotografia Marka Karewicza w Miejskiej Galerii Sztuki

Prace jednego z najwybitniejszych polskich fotografików muzycznych można oglądać w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Marek Karewicz bo o nim mowa, to autor kilku tysięcy zdjęć oraz ponad stu okładek płyt. Podczas wernisażu artysta niestety nie był obecny, ale o jego twórczości opowiedzieli zaproszeni goście: kulturoznawca Mateusz Torzecki i dziennikarz Andrzej Marian Śmigielski. Tem ostatni w rozmowie z nami podkreślał, że fotografia koncertowa należy do najtrudniejszych:

Fotografie Marka Karewicza w Miejskiej Galerii Sztuki możecie oglądać do 18 lutego.