Eksperci prawa wyborczego gościli w Akademii im. Jana Długosza

Problemy prawa wyborczego były tematem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która w środę miała miejsce w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. W wydarzeniu zorganizowanym przez Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania oraz Zakład Prawa Administracyjnego Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania wzięli udział m.in. eksperci z różnych ośrodków badawczych w całym kraju. Przedsięwzięcie poświęcone było wieloaspektowej analizie wyzwań i problemów z jakimi obecnie zmaga się prawo wyborcze. Jednym z zaproszonych gości był dr Jarosław Zbieranek z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, z którym rozmawiał Łukasz Majewski:

 

 

Honorowy patronat nad konferencją sprawowali Rzecznik Praw Obywatelskich, Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego, Urząd Miasta w Częstochowie, Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie, patronem naukowym były „Studia Wyborcze. Łódzkie Towarzystwo Naukowe” oraz „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Panorama.