Egzamin gimnazjalny w Kielcach

We wszystkich kieleckich szkołach rozpoczęły się dziś egzaminy gimnazjalne. Od wczesnych godzin porannych placówki wizytował Marcin Różycki, zastępca Prezydenta Kielc.

– Egzaminy odbywają się bez jakichkolwiek problemów. Dyrektorzy stanęli na wysokości zadania i przygotowali szkoły tak, by młodzież mogła bez przeszkód przystąpić do egzaminów – dodał.

W SP nr 34 do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 181 uczniów i ze względu na ich liczbę nie udało się zorganizować egzaminu w sali gimnastycznej.

– Natomiast dzięki pomocy organu nadzorującego i dyrektorów okolicznych placówek wczoraj udało się skompletować pełny skład komisji nadzorujących egzaminy – powiedziała Anna Górska, dyrektor SP nr 34.

Dziś test z historii a po przerwie młodzież zmierzy się z językiem polskim. W kolejnych dniach przed gimnazjalistami testy z matematyki i przedmiotów przyrodniczych oraz z języka obcego nowożytnego. Zdaniem dyrektorów szkół, jak i władz miasta, w następnych dniach w Kielcach egzaminy uda się przeprowadzić.

tekst: UM Kielce