Edukacja Przedsiębiorczości

Doradztwo zawodowe i personalne, spotkania z przedsiębiorcami, warsztaty, wizyty studyjne, symulacja działalności gospodarczej, czy gra miejska w plenerze – to najnowsza propozycja z jaką wychodzi Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kielce wobec uczniów i nauczycieli miejscowych szkół ponadpodstawowych. Od 1 stycznia bowiem Miasto Kielce rozpoczyna realizację projektu „Program: Edukacja Przedsiębiorczości”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego głównym celem jest inicjowanie, rozwijanie i kształtowanie wsród uczniów postaw i kompetencji przedsiębiorczych i społecznych, niezbędnych na współczesnym rynku pracy.

Projekt „Program: Edukacja Przedsiębiorczości” skierowany jest do 16 nauczycieli i 150 uczniów czterech kieleckich szkół ponadpodstawowych: X Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego, Technikum nr 6 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika, Technikum nr 8 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1. Nauczyciele objęci wsparciem wezmą udział w warsztatach, dzieki którym poznają nowe aktywizujące uczniów metody nauczania oraz sposoby korelowania nauczanych przez siebie przedmiotów (podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia, itp.) z kształtowaniem wybranych kompetencji kluczowych u uczniów. Dla samych zaś uczniów został przygotowany cały wachlarz działań: od zajęć z doradcami zawodowymi, spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami, wizyt studyjnych u lokalnych proacodawców i w instytucjach wspierających lokalną przedsiębiorczość, warsztatów wzmacniających umiejętności uczenia się oraz kształtowania postaw przedsiębiorczych i społecznych, aż po symulację prowadzenia działalności gospodarczej i plenerową grę miejską.

Wszyscy uczniowie objęci wsparciem wezmą także udział w wizycie w Giełdzie Papierów Wartościowych SA, Narodowym Banku Polski, Mennicy Polskiej SA i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA w Warszawie. Zaś dla tych najbardziej przedsiębiorczych, przewidziano liczne cenne nagrody: netbooki, czytniki e-book, tablety, smartwatche, itp.

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się z dniem 8 stycznia (dla nauczycieli) i 15 stycznia (dla uczniów). Wszelkie informacje na temat projektu wraz z dokumentami rekrutacyjnymi można znaleźć pod linkiem: http://www.invest.kielce.pl/projekty-realizowane-w-ramach-inickatywy

Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPSW.08.03.06-26-0020/17-00 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

źródło: UM Kielce