Dziś kolejne spotkanie Polskiego Towarzystwa Historycznego w Częstochowie

Społeczność polska na Ukrainie w badaniach Grigorija Hrabana, to temat dzisiejszego spotkania Polskiego Towarzystwa Historycznego w Częstochowie. Gościnny wykład wygłosi prof. Wladyhlena Sokyrska z Uniwersytetu Pedagogicznego w Humaniu. Jak podkreślała prof. Sokyrska, Grigorij Hraban to zasłużony historyk, który wiele miejsca w swojej twórczości poświęcał Polsce:

 

 

Wykład prof. Wladyhleny Sokyrskiej dziś o godz. 13.30 w sali 26 przy al. Armii Krajowej 36a. Wstęp jest wolny. Profesor Wladyhlena Sokyrska, prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Humaniu (Ukraina) jest historykiem i politologiem. Jako historyk podejmuje badania nad historią i historiografią terenów Humańszczyzny, m.in. w swoich rozprawach zajęła się twórczością znanego ukraińskiego historyka, Grigorija Hrabana. Prof. Sokyrską interesują także wzajemne relacje między Rosją a Ukrainą, ujęte zarówno w perspektywie historycznej, jak i odwołujące się do chwili obecnej.