Anna Paleczek – Szumlas o De Profundis w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie

Do 9 lipca w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie możecie oglądać niezwykłą wystawę zatytułowaną „De Profundis”. To multimedialna prezentacja twórczości Zdzisława Beksińskiego w trójwymiarze. Dlaczego warto odwiedzić wystawę? Z dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki rozmawiał Łukasz Majewski: