Aktualne problemy prawa wyborczego tematem konferencji naukowej w Akademii im. Jana Długosza

W najbliższą środę na Wydziale Filologiczno – Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Aktualne problemy prawa wyborczego”. W wydarzeniu organizowanym przez Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania oraz Zakład Prawa Administracyjnego Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania wezmą udział m.in. eksperci z różnych ośrodków badawczych w całym kraju. Przedsięwzięcie poświęcone jest wieloaspektowej analizie wyzwań i problemów z jakimi obecnie zmaga się prawo wyborcze. Mówi organizator konferencji Magdalena Wrzalik:

 

Konferencja odbędzie się w godz. 10:00 – 15:30 przy ul. Zbierskiego 2/4 w auli 1.01. Honorowy patronat nad konferencją sprawują Rzecznik Praw Obywatelskich, Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego, Urząd Miasta w Częstochowie, Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie, patronem naukowym są „Studia Wyborcze. Łódzkie Towarzystwo Naukowe” oraz „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Panorama.